29.11.18

הנחיות

  1. יש לפעול אך ורק על פי הנוסח המעודכן כפי שיפורסם באתר זה.
  2. בשלב זה אין צורך לפנות טלפונית ויש לעקוב רק אחר האמור באתר זה
  3. נא לפתוח את המדריך באתר כדי להבין מה לעשות.
  4. על מנת ליצור קשר עם עורכי דין נא לפתוח את רשימת עורכי הדין ולראות למי להתקשר.
  5. ככל שהאתר אינו מספק יש להתקשר בטלפון בהתאם למיקומך הגיאוגרפי ושם משפחתך ע"פ הרשימה המצורפת בזאת
  6. יש להוריד את טופס הגשת הבקשה המצורף בזה, לצרף את המסמכים הרפואיים, ולשגרם במייל (עדיף) לכתובת alt@etype.co.il או באמצעות הגשה פיזית למשרדי הוועדה בשלושה עותקים בבית אמות המשפט, שדרות שאול המלך 8 קומה 17, החל מיום 18.1.19 ועד 19.3.19. הגשה פיזית במשרדי הוועדה תתאפשר בימים א'-ד' בשעות 9:30 – 12:30. יצוין כי הגשה ישירה עשויה להיות כרוכה בהמתנה ממושכת, ועל כן מומלץ להגיש את המסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני.
  7. מאחר ואנו מעוניינים כי רוב הבקשות ישוגרו במיילים אזי מי שאין לו תיבת מיילים או מי שמתקשה במשלוח מיילים ניתן לעשות זאת באמצעות חנויות צילום שיסרקו את כל החומר וישגרו במייל תמורת תשלום שאינו חייב להיות גדול.

 

יעקב דוידוביץ, עו"ד

מדריך לחברי הקבוצה
מס' טלפון של עורכי הדין המטפלים בעניין
טופס הגשת הבקשה
פסק הדין המאשר הסדר פשרה נ׳ פריגו ישראל סוכנויות בע״מ בעניין שינוי פורמולציה של תרופת האלטרוקסין
בקשה לאישור הסדר פשרה מתוקן
הסכם פשרה מתוקן