עדכון מיום 14.9.19

.המועד להגשת בקשות לועדה חלף ביום 19.3.19. אין להגיש בקשות חדשות 

  .אלה שהגישו בקשות עד ליום 19.3.19 יקבלו אישורים על עצם קבלת הבקשות בתוך 5 חודשים מהיום לאחר שתסתיים הקלדת הבקשות. אין צורך להגיש בקשה נוספת 

 (אלה שהגישו בקשות עד ליום 19.3.19 ובקשתם חזרה יוכלו להגיש את בקשתם מחדש למייל alt4@etype.co.il בצירוף הסבר הנסיבות שהן הוגשה הבקשה הקודמת (ניתן לצרף את הודעת המייל מן הועדה לפיה הבקשה חזרה 


מצ"ב החלטה מיום 14.4
מצ"ב פסק דין