עדכון מה 29.5.19

מצ"ב החלטה

עדכון מיום 14.9.19

.המועד להגשת בקשות לועדה חלף ביום 19.3.19. אין להגיש בקשות חדשות 

  .אלה שהגישו בקשות עד ליום 19.3.19 יקבלו אישורים על עצם קבלת הבקשות בתוך 5 חודשים מהיום לאחר שתסתיים הקלדת הבקשות. אין צורך להגיש בקשה נוספת 

 (אלה שהגישו בקשות עד ליום 19.3.19 ובקשתם חזרה יוכלו להגיש את בקשתם מחדש למייל alt4@etype.co.il בצירוף הסבר הנסיבות שהן הוגשה הבקשה הקודמת (ניתן לצרף את הודעת המייל מן הועדה לפיה הבקשה חזרה 


מצ"ב החלטה מיום 14.4
מצ"ב פסק דין